Strict Standards: Declaration of fa_IRDate::calendar() should be compatible with JDate::calendar($format, $local = false, $translate = true) in /home/morourir/public_html/language/fa-IR/fa-IR.localise.php on line 0

Strict Standards: mktime(): You should be using the time() function instead in /home/morourir/public_html/plugins/system/vvisit_counter/vvisit_counter.php on line 32

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/morourir/public_html/plugins/system/vvisit_counter/helper/vvisit_counter.php on line 28

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/morourir/public_html/plugins/system/vvisit_counter/helper/vvisit_counter.php on line 120

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/morourir/public_html/plugins/system/vvisit_counter/helper/vvisit_counter.php on line 123

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/morourir/public_html/plugins/system/vvisit_counter/vvisit_counter.php on line 46

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/morourir/public_html/plugins/system/vvisit_counter/vvisit_counter.php on line 106
مرور :: ادبیات - گاو در ملل مختلف
پنجشنبه, ۳۱ مرداد ۱۳۹۸

اخبار فرهنگی ایسنا

ایسنا

فرهنگی و هنری > ادبیات و کتاب


  نماد گاو  در ادبیات  ملل مختلف


گاو نر قدرت و نيروي توليدمثل است . پرستش گاو نر رسمي عمده در مصر ،خاورميانه باستان ، شرق مديترانه وهندوستان بوده كه بعدها به يونان و رم و بخش‌هايي از اروپا نيز سرايت كرد.
دربين‌النهرين و مناطق مجاور تصاوير گاوهاي نر با حاصلخيزي و تجديد حيات در ارتباطبود و در ادوار بسيار كهن گاو نر معمولا نماد خداي قيم شهر به شمار مي‌رفت.
گاهي نماد گاو نر وابسته به آلت رجوليت آن است. گاو نر داراي سر آدمي و بال نقش حفاظت و نگهباني را به ويژه در تنديس‌هاي نو آشوري داشت. در دروازه شرقي كاخ ملل تخت جمشيد هم چنين چيزي مشاهده مي‌شود.
موضوع ديگر اين است كه قرباني كردنجانوران رسمي عميقا نمادين بود. از نظر عبرانيان و بعدها از ديدگاه روميان به منزل هم يثاقي با يكي از خدايان به شمار مي‌رفت. رسم قرباني در سال نو و جشن‌هاي بهاري دربين‌النهرين و نقاط ديگر با قرباني كردن گاو نر، قوچ يا بز براي تامين پربركتي فصلدرو انجام مي‌شد. تصويري از ميترا، كه گاو را مي‌كشد، خوشه‌هاي گندمي را نشان ميدهد كه از خون اين حيوان جوانه مي‌زند.
بسياري از ظروف ميگساري و ريتون‌ها رابه شكل سر گاو درست مي‌كردند و عقيده داشتند كه قدرت درون آن به كسي كه آن رامي‌نوشد، منتقل مي‌شود.
علامت گاو با نام ثور يكي از صورت‌هاي فلكي به شمارمي‌آيد و احياي بهار را نويد مي‌دهد.
در مدخل معابد هندو متعلق به خداي "شيوا" گاوي قرار دارد كه زناني كه وارد اين معابد مي‌شوند به بيضه‌هاي آن دست مي‌مالند تابارور شوند.
در اسطوره‌ سومري "گيلگمش" هم گاو نقش مهمي را ايفا مي‌كند و "گيلگمش"با ياري "انكيدو" گاوي را كه باعث ويراني فراوان شده است، مي‌كشد.


وقتي با عنصر اسطوره اي گاو سر و کارداريم بايد هم به گاو نر و هم به گاو ماده بپردازيم. هر چند که گاهي اين هر دو يکنقش را مي پذيرند و با هم در ارتباطند.
گاو نر: مظهر اصل مذکر و نيروي زايش است. مظهر حاصل خيزي و نماد زمين هم هست. علاوه بر اين ها نماد قدرت را هم ميپذيرد.
کشتن گاو نر در سال نو مظهر مرگ زمستان و توليد نيروي حياتي و آفرينندهاست. پرستش گاو نر، رسمي عمده در مصر، خاورميانه باستان، شرق مديترانه و هندوستانبوده و از آن جا به يونان و روم و بخش هايي ازاروپا نيزسرايت کرد.
در بسياري ازمکانها پرستش گاونر، مربوط به مادر– الهه مي شد.
برخي از تصاوير بر روي مهرها و سايرمصنوعات دره سند در هزاره سوم قبل از ميلاد، ستايش يک مادر– الهه را در رابطه باگاو نر نشان مي دهند. در اسطوره هاي ايراني هم تداعي گرما و ابرهاي باران زا برايباروري است.
گاو ماده: گاهي به عنوان مادر کبير مطرح است. نيروي مولد زمين وتوليد مثل است. هم مظهر ايزد بانوان ماه و هم زمين است. غريزه مادري را هم تداعي ميکند. در آيين هندو، مظهر باروري و زمين و نور و نعمت است.

نماد گاو در فرهنگهاي مختلف:

مصر:‌ گاو ماده دو سر مظهر مصر عليا وسفلاست و پاهاي گاو ماده آسماني، نوت (nut) بانوي آسمان و چهاربخش زمين است وستارگان فلك زير بدن او قرار دارند.
در مراسم سالانه ممفيس با شركت فرعون و يكگاو نر مقدس زنده به معناي تجديد نيروي حياتي به شمار مي‌رفت . آمون (Amun) خدايبلندمرتبه مصري‌ها بود كه در عصر سلطنت قديم مورد پرستش واقع مي‌شد و در نقش‌هايمربوط به آن گاو نري با آلتي در حالت نعوظ ديده مي‌شود.
ران گاو نر، نقش باروريو قدرت و قطب شمال را دارد(توجه شود كه شير در نقش نبرد شير و گاو در تخت جمشيد بهكفل و ران گاو حمله برده است.)

هندو: گاو مظهر باروري و حيواني مقدس است و مادهگاو برآورنده آرزوهاست.
سومري‌ و سامي: نماد گاو نر در همه اديان سومري و ساميمشترك است.

گاو – مرد معمولا نگهباني است كه از مركز يا گنج يا دروازه‌اي حفاظتمي‌كند و دافع شر است. كشتن گاو نر در سال نو مظهر مرگ زمستان و تولد نيروي حياتياست. سر گاو نر مهمترين بخش گاو كه نيروي حياتي در آن است به مفهوم قرباني و مرگاست. گاو نر آسماني، كرتهاي آسمان را شخم‌مي‌زند. باروري گله‌ها و حاصلخيزي زمين باگاو نمادين شده است و گاوهاي بالدار نگهبان ارواحند. بسياري از ايزدان و خدايانآنها با گاو نر مربوط بوده‌اند.

عبري:، گاو نر، مظهر قدرت يهوه است.
مسيحي: منسوب به مقدسين دين عيسوي است.
ميترايي : قرباني گاو، نقطه تمركز مراسم ديني درآيين ميتراست. مظهر پيروزي بر طبيعت حيواني انسان و حيات به واسطه مرگ است. گاو نرو شير با هم نماد مرگ هستند. در داستان مهرپرستي داريم كه گاو از دست مهر فرارمي‌كند. مهر به دنبال گاو مي‌دود و گاو را به چنگ مي‌آورد و سر او را مي‌برد تابركت حاصل شود.
بودايي : گاو نر يعني نفس مطمئنه.
ايراني: در اسطوره‌هايايراني ما به اولين مرد، كيومرث و اولين گاو برمي‌خوريم.برخي واژه كيومرث را همانگاوـمرد مي‌دانند و برخي هم عقيده دارند كه كيومرث به معناي زنده‌ي ميراست.
درنوشته‌هاي باستاني ايراني داريم كه اهريمن، گاو را مي‌كشد و نطفه گاو در ماهنگهداري مي‌شود و بعدها حيوانات از آن به وجود مي‌آيند.از كشته شدن گاو هم 55 نوعغله و 12 نوع گياه دارويي به وجود مي‌آيد. گاو به ماه مربوط است. حتي شاخ گاو شبيههلال ماه تعبير شده است . نيروي توليدمثل گاو تداعي گرما و ابرهاي باران‌زا برايباروري است.
در آسياي غربي، گاو را قرباني مي‌كردند، تا مزارع و آدم‌ها،‌انرژي وقدرت گاو را به دست بياورند. براي هند و ايراني‌ها، گاو مقدس بوده و گوشت گاو رانمي خورند و دين زرتشتي هم مخالف خوردن گوشت گاو بود. ولي با اين‌حال كشتن گاو بهمعني عمل آفرينش تعبير شده است.
باستان‌شناسان از كاوش‌هايي كه در شهر سوختهانجام شده است به اين نتيجه رسيده‌اند كه آنها گاو را مي‌پرستيده‌اند. عيلامي‌ها همدر معبد چغازنبيل مجسمه گاو را نگهداري و پرستش مي‌كرده‌اند.

گاو درتخت‌جشميد:

نقش گاو در سر ستون‌هاي تخت‌جمشيد و هم در درگاه كاخ ملل به كاررفته است. در نقش شير گاوشكن هم نقش گاو ديده مي‌شود.


نبرد شير وگاو:

گاو در هنر هخامنشي پاينده و نگهدارنده به شمار مي‌رفته و به همين دليل در سر ستون‌ها و در درگاهها به كار رفته است . اما از طرفي گاو به ماه هم مربوط ميشد و به حاصلخيزي و باروري هم ربط دارد
گاو نماد ماه و شير نماد خورشيد است. شايد فائق آمدن شير بر گاو، فائق آمدن خورشيد بر ماه و روز بر شب و روشنايي برتاريكي است. اما بهترين تعبيري كه از نقش شير گاو شكن وجود دارد به شرح زير است:
گاو و شير (ثور و اسد) هر دو از صورت‌هاي فلكي هستند. در نزديكي‌هاي اعتدالربيعي، (نوروز) برج اسد بر برج ثور تفوق مي‌يابد و بهار مي‌شود و حاصل‌خيزي و تجديدحيات آغاز مي‌شود.


منابع:

نمادهاي سنتي : جي‌سي‌كوپر فرهنگ‌ نگاره‌اي نمادهادر هنر شرق و غرب : جيمز هال
از اسطوره تا تاريخ : دكتر مهرداد بهار
فرهنگنامه خدايان، ديوان و نمادهاي بين‌النهرين : ترجمه پيمان متين تاريخ پرچمايران : دكتر بختور تاش شناخت اساطير ايران : جان هينلز
آرشنورآقايي
خبرگزاري ميراث فرهنگي ـ گردشگري

 

منبع :http://www.nefrin57.blogfa.com/post-18.aspx

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد

اضافه کردن نظر

بازدیدکنندگان

در حال حاضر 42 میهمان و بدون عضو در حال بازدید از سایت هستند

آگهی متنی

   مسئولیت نوشته ها به عهده ی خود نویسنده است و سایت مرور هیچ مسئولیتی در این مورد ندارد

مهرآوران

 هاست  ، دامنه ، طراحی سایت 

HTTP://MEHRAVARAN.COM

  


 بیست داستان کوتاه از ۱۶ تن از داستان نویسان معاصر

یتhttp://www.epubfa.ir/?p=79

 

 زنان داستان نویس ایران در سایت امازون

با ترجمه امیر مرعشی

https://www.amazon.com/Alive-Kicking-collection-Contemporary-Iranian/dp/1544022727/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1488605449&sr=8-1&keywords=mitra+dava

 

 

مرفی /  بکت / سهیل سمی / ققنوس

 

 

بالزن ها / محمد رضا کاتب / نشر ققنوس .هیلا

 

 

 

با عزیز جان در عزیزیه /  فرخنده اقایی / نشر ققنوس

 

رمان «چرا زن‌ها گریه می‌کنند» نوشته رُنه ژان‌کلو با ترجمه عظیم جابری
نشر افراز . 
 

 

مجموعه چهار جلدی شناختنامه ادبیات ایران

جواد اسحاقیان /  نشر نگاه

 

چرا اخرین درنا باز می گردد

شمس آقاجانی

 

اکواریوم شماره چهار / میترا داور / نشر اموت